สาย95ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ควรอบรมใหม่ทั้งชุดนะคะสาย95 ไม่จอดป้ายบ่อยมาก. หลายครั้งและหลายคัน รถก็รอนานอยู่แล้วค่ะ. เป็นคนขับควรรู้จักป้ายรถเมลล์ทุกป้ายที่ตัวเองวิ่ง ไม่ใช้ชิดเลนขวา วิ่ง ไม่ชลอเลย. แล้วคนที่รอป้ายรอบ3-4ทุ่ม. บางทีมันเป็นคันสุดท้ายแล้วที่ป่าน สุดท้ายก็ต้องมาเสียเงินขึ้นรถเมลล์ รบกวนประบปรุงแก้ไขด้วยค่ะ. ประขาชนที่ใช้บริการเดือดร้อน เรื่องแค่นี้ยังพัฒนาปรับปรุงไม่ได้ ประเทศคงไม่เจริญหรอกค่ะ วันๆนึงคนร้องเรียนตั้งเท่าไหร่. นี่แค่สายเดียวด้วยซ้ำ.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 95 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้าย แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ