สาย95วิ่งเบนกลาง ทำรอบ? ไม่รับ ผดส.ติดกัน4-5คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ห่วยมาก. ไม่รู้จะวิ่งเลนกลาง เลนริมอะไรขนาดนั้น. ทำรอบอย่างเดียวไม่คิดเลยว่า ผดส. ต้องขึ้นรถ ผดส. ก็มีที่ป้ายแทนที่จะชลอรถเผื่อมีคนโบก คันเดียวไม่ว่าเป็นติดกัน4-5คันคืออะไรคะ? โบกรถนะคะแขนจะหลุดแล้ว. ตรงป้ายรถเมลล์นวมินทร์ 87 ค่ะ. เวลา20.30-21.00. ย้ำนะคะ 5คันค่ะ. จนต้องขึ้นแท้กซี่กลับบ้าน. เสียเวลารอ. เสียเวลาโบกรถ. อันนี้ขอด่าค่ะ. แย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ