สาย93 ทะเบียน 11-9373 เบอร์รถ 2-80363

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขับรถสุภาพขับนิ่มมาก มีน้ำใจในการขับขี่ แถมหล่อด้วยค่ะอิอิ รู้สึกปลอดภัยมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.