สาย92 5 คันรวดให้บริการถึงแค่เดอะมอลล์บางกะปิ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมสาย 92 วิ่งจากคลองตันถึงแค่เดอะมอล์บางกะปิถึง 5 คัน ทั้งที่ควรวิ่งถึงอนุสาวรีย์ชัยฯ ในช่วงเวลา 1-2ทุ่ม

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 92 เรื่องดังกล่าวได้รับแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ