สาย91 ก เสาร์-อาทิตย์ รถน้อยไปไหม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 91ก จากสนามหลวง2 รถจะน้อยไปไหน วันนี้ ขึ้นรถ 17.45 คนขับบอกรถออกทุ่มนึง ใช้ไรคิดกันคับ ไม่อยากวิ่งก็เลิกไปคับ หลายรอบแล้ว เป็นชั่วโมงกว่ารถจะออกจากท่า น่าเบื่อ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)