สาย9 จากสามเสน-กัลปพฤกษ์ เลิกเดินรถกี่โมงค่ะ?

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สาย9ทั้งแอร์ทั้งปรับอากาศเลิกวิ่งกี่โมงค่ะ?

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 9 รถน้อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงแก้ไขตารางการเดินรถให้สอดคล้องกับการใช้บริการของผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ