สาย88รถน้อยมากกกกกกกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ควรจะเพิ่มรอบรถเมล์สาย88โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะ และควรออกให้เป็นเวลาแน่นอน เนื่องจากคนขึ้นเยอะมากแต่ด้วยความไม่แน่นอนก็จำเป็นต้องขึ้นรถ2แถวทั้งๆที่ไม่ชอบใช้บริการรถ2แถว