สาย84 หมดกี่ทุ่มครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถปอ.84หมดกี่โมงครับ คันสุดท้ายออกจาก วงเวียนใหญ่ กี่ทุ่มครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.5ทุ่มครับ มาจากวัดไร่ขิงเวลา 22.30 น. ขากลับ ประมาณ5 ทุ่มจากวงเวียนใหญ่ครับ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ