สาย84ก อู่เอื้ออาทรศาลายาพูดจาแย่มาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พรักวานสาย84ก พูดจาแย่มาก ถามว่าคันไหนออกก่อน...เงียบไม่ตอบ พอสักพักใหญ่ตอบแบบกระแทกหางเสียงว่าเบอี160 ออก ถ้าคุณขี้เกึยจตอบก็รบกวนติดป้ายคิว...ไว้หน้ารถด้วยครับ...แบะป้ายรถเสีย...ป้ายรถเข้าอู่กรุณาเอาออกด้วย ถ้ารถไม่พร้อมใช้อย่าเอาออกมาวิ่งครับ แบะอีกอย่างผู้โดยสารนั่งยืนรอแต่กระเป๋ารถเมล์ปิดประตูรั่งกินข้าวอยุ่ในรถก็ไม่สมควรนะครับ ทั้งหทดนี้อยากให้เปลี่ยรนายท่าสาย 184ก. ใหม่เลยจะดีกว่ารวมทั้งฝากจักอบรมมารยาทให้พนักงานสาย 184ก ด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ