สาย80 กดกริ่งแล้วไม่ป้าย จะมีกริ่งเพื่ออะไร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถสาย80 คันเที่ลขประจำรถสามตัวท้าย098 ก่อนถึงป้ายลุกขึ้นกดกริ่งเดินไปที่ประตู คนขับสาย80ก็มองกระจกหลังมาก็เห้นคนรอลงป้าย แม่งขัยเลยป้าย กริ่งที่มีให้กดก่อนถึงป้ายมีเพื่ออะไรมิทราบเมื่อใช้การไม่ได้