สาย76ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ตอน5.40รอรถเมล์สาย76ที่ป้ายบางมด พอเห็นแล้วเลยโบกแต่เห็นรถมันอยู่ไดลกลัวคนขับมองไม่เห็นว่าเราโบก เราเลยโบกอีกครั้งนึงเท่ากับว่าเราโบกเรียนแบ้วสองครั้ง ซึ่งคนขับไม่จอดรับ ซึ่งงงกับตรงนี้มากๆ แลเวก่อนหน้า76ไม่มีรถเมล์คันอื่นนำ ทำให้เราต้องรออีก15กว่านาทีอีกคันนึงถึงจะมา อยากจะทราบว่าทำไมไม่จอดอะคะ แล้วบนรถคนไม่เต็มนะคะ ถ้าไม่มีจดหมายขอโทษกลับมาเราจะร้องเรียนให้ถึงที่สุดค่ะ เราจำเลขทะเบียนไม่ได้เพราะว่ามัวแต่มองหน้าคนขับรถอยู่เลยไม่ทันได้มองเลขทะเบียน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 76 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ