สาย75

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานขับรถมีพฤติกรรมผิดปกติ พูดคนเดียวตลอดเส้นทาง ออกแนวจิตผิดปกติ อยากให้ตรวจสอบดูค่ะ เพราะการขับรถสาธารณะต้องมีความรับผิดชอบสูง สภาพจิตต้องร้อยเปอร์เซ็นเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ หมายเลขรถ 5-40148 เหตุการณ์ที่พบวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 17.20 น. ใช้บริการจาก รร.อสัมชัญ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 75 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีไม่พูดคนเดียวทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ