สาย75 มาแต่ละคันห่างกันมากกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถ75ร่วมบริการจะมาห่างๆกันมาก แต่ละคันประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไป (ขณะที่สาย1มาถี่มากแทบทุก2-3นาที)เพื่อให้ผู้โดยสารเต็มรถจนแทบยืนไม่ได้ แถวบางมดรถ75จะมาจอดแช่ แต่ไม่รับผู้โดยสาร ทำไมขสมก.ไม่สามารถทำอะไรได้เลยหรือไงครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถให้มากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ