สาย7

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมลล์สาย7 แดง-ครีม เลขข้างรถ650213 ทะเบียนx-2001 (ไม่แน่ใจ) กระเป๋ารถเมลล์ผู้หญิงมัดผมใส่แว่น ผู้จาไม่ดี จ่ายค่ารถไป25บาท(เพราะคิดว่าคนละ7บาท) ขึ้น3คน พอดูตั๋วค่ารถคนละ6.50บาท ทอนมา50สตางค์ ก็เลยถามค่ารถเท่าไหร่ กระเป๋าถามกลับขึ้นมากี่คน ก็บอกว่า3คน กระเป๋าบอก ก็3คน 19.50บาทเหรียญ10บาท 2เหรียญ เลยบอกว่าที่จ่ายไปมีเหรียญ5บาทอีกเหรียญ แต่กระเป๋าใส่อารมณ์ทำหน้าบอกบุญไม่รับ ไม่ได้เสียดายตัง5.50บาทหรอกนะ แต่พูดจาไม่ดีชักสีหน้าใส่

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 7 เพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมกำชับพนักนักงานไม่ให้ปฏิบัติเช่นนี้อีกหากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้ อีกกรุณาแจ้งวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.