สาย7 โบกแล้ว2คันไม่จอดซักคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
8โมงเช้ายืนโบกอยู่คนเดียวป้ายก่อนเข้า69ไม่จอดซักคน คนขับมองเห็นนะผมยืนอยู่หน้าป้ายด้วย แต่เค้าคงไม่อยากจอดรับมั้งเลยไม่จอด

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้รองเรียนรถประจำทางสาย 7 ม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะแจ้งผุ้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ