สาย66

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คือรอนานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน มากอ่ะสายนี้. เค้าปล่อยรถไม่เป็นเวลาหรอหรืออะไร รถไม่วิ่งแล้วหรอ??? ทำไมต้องให้รอนานขนาดนี้ เสียเวลาทำมาหากินหมด จะไปสายอื่นก็ไม่ได้เพราะสายนี้มันผ่านทางที่จะไปแค่สายเดียว น่าเบื่อที่สุด. เจอกี่ครั้งก็แบบนี้ๆ ไม่คิดจะปรับปรุง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ