สาย66 เข้าศูนย์ราชการไม่มีรถวิ่งเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขาดระยะเป็นชม.ทุกวัน เบื่อมากร้องเรียนไปก็ไม่เอาโพสขึ้นให้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่บริการ