สาย63 เลข7-3077 ขับรถอันตรายมาก ปาดและไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย63 เลข 7-3077 สีน้ำเงิน พบบริเวณจตุจักร-สะพานควาย 1 กค. 63 เวลา 12:50น. ขับรถปาดไปมา ซ้ายสุดขวาสุด, จอดกลางถนน, ไม่เปิดไฟเลี้ยว

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ