สาย60 เลขข้างรถ 2-70206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
60 รถแอร์กระเป๋ารถทำกริยาแย่ๆ เราใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกให้อะแตะเอาปกติกระเป๋าเป็นคนทำให้ไม่เคยให้แตะเองอันนี้ยื่นมาแตะก็เราไม่เคยทำชักสีหน้าใส่คือคิดว่สเราจนแล้วจะเลือกปฏิบัติก็ได้ใช่ปะ ถ้ารับเรื่องแล้วไม่ทำอะไรก็อย่ารับต้องให้โพสต้องให้สังคมรับรู้เรื่อวการกระทำแบบนี้ใช่ไหม เคยคิดถึงใจคนอื่นบ้างหรือป่าวถ้าเป็นตัวเองจะรู้สึกแบบไหน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ