สาย60 ทะเบียน 12-0252 จอดห่างป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 14/8/19 เวลาประมาณ21:10-21:15 ป้ายกองสลาก สาย60 ทะเบียน 12-0252 จอดห่างป้ายให้วิ่งเพื่อขึ้นรถ ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร วิ่งไหวก็ได้ขึ้น วิ่งไม่ไหวก็ต้องไปคันอื่น ขสมกขึ้นราคา แต่การบริการไม่พัฒนาเหมือนเดิม นี่คือชีวิตผู้โดยสารที่ต้องเจอในทุกๆวัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ