สาย59มีรถน้อยตังเลยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ส่ย59มีจำนวนรถน้อยมาก บางทีทิ้งช่วงรอรถ2-3ชั่วโมงเลย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถไม่ให้ขาดระยะรอนาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ