สาย59มีกี่คันกันแน่คะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตอนเช้าไม่เท่าไหร่ แต่ช่วงทุ่มขึ้นไปตรงอนุเสาวรีย์ล่าสุดรอเกือบ4ชั่วโมงรบกวนปรับปรุงด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ