สาย56 ควรมี GPS ได้แล้วไม่ขึ้นในแอพสักที

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย56ควรมีจีพีเอสติดเพื่อแสดงขึ้นในแอพได้แล้วครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)