สาย555 มาช้ามาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย555ทำไมมาช้ามาก ดูวิ่งไม่ต่อเนื่อง ช่วยเเก้ไขด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรร การปล่อยรถ ไม่ให้ขาดระยะรอนาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ