สาย54 บีบแตรโดนไม่จำเป็น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในเวลาประมาณ 13:25-13:48 ฉันนั่งรถเมลล์สาย54 ป้ายทะเบียน 118742 คนขับรถไม่สุภาพ บีบแตรโดยไม่จำเป็น (แตรเป็นสิ่งที่ควรใช้เตือนในเวลาจะเกิดอุบัติเหตุในอนาคต แต่ฉันไม่เห็นว่าจะมีอุบัติเหตุแต่อย่างใด ) เขาบีบแตรลากยาว 4-5ครั้งในเวลาที่ฉันนั่ง เบรกกระชั้นชิด ไม้เว้นระยะห่างระหว่างคันหน้าในระยะปลอดภัย หวังว่านี่จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และขอให้ตักเตือนผู้ขับรถคนนั้น(เจาะจงแล้วบอกทั้งเวลาและป้ายทะเบียน) ให้ขับรถให้สุภาพ เพราะประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ขับรถได้

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 54 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ