สาย515 หรือ 539

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
พอดีจองตั๋วรถทัวร์ไว้ 7 โมงเช้า ถ้านั่ง515หรือ539จากอนุสาวรีย์ไปสายใต้ จะถึงสายใต้ทัน 7 โมงไหมค่ะ