สาย511 ไม่จอดรับผู้โดยสายทั้งๆที่โบกแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา12:28 ของวันที่ 10 สิงหาคม ป้ายตรงข้ามซอยโรงนม สาย511ไม่จอดรับผู้โดยสารทั้งๆที่โบก มั่นใจว่าเห็น ไม่ต้องอ้างใดๆทั้งสิ้น ตีคู่มากับรถอีกคัน ซึ่งสาย511 อยู่เลนสอง หรือเลนกลาง มีผู้โดยสารอยู่ที่ป้ายรถเมบ์ เหตุใดทำไมถึงวิ่งเลยสอง ไม่อยากรับ ? มันเสียเวลามากใช่มั้ยคะ ไม่ว่าผู้โดยสารจะมีน้อย หรือจะมีแค่1คน ก็ต้องตีเลนข้าง แต่นี่เพราะอะไรคะ กำชับพนักงานทีค่ะ บางทีคนที่เค้ารีบพอมาเจอแบบนี้เฟลมากค่ะ จัดการให้ด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ