สาย510ไม่จอดรับผู่โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 10.12 น. วันเสาร์ที่9 ได้ยืนรอรถอยู่ซอยวิภาวดีรังสิต58 เราโบกรถ510ตั้งแต่ยังไม่มาถึง แต่คนขับกลับไม่ขับเลนริมถนนไม่จอดรับ แย่มากๆคนขับเป็นผู้หญิง ผู้โดยสารบางคนก็มีความจำเป็นต้องรีบขึ้นแต่ไม่จอดรับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ