สาย505 ช่วงบ่ายทำไมรถเสริมถี่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมปล่อยรถเสริมแค่ราชวินิต ติดกัน2 คันคะ? รถนานๆก็มาคันนึงแล้ว ยังจะทำเป็นรถเสริมตัดระยะอัก ไม่เข้าใจจริงๆค่ะ คนจะใช้บริการถึงเซนทรัลเวิด สวนลุม ก็ไม่ได้ ร้องเรียนจากป้ายวชิรพยาบาลค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ