สาย50 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา07.20 น.วันที่ 28/07/2019 รอรถฝั่งตรงข้ามจามจุรี โบกรถสาย50 ไม่ยอมจอด วิ่งออกขวาตรงไปเลยครับ ทั้งๆที่คนขับก็หันมามองอยู่ หมายเลขรถ จากแอบ vie bus 12-5576-55075(50)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ