สาย47 สรุปจอดป้ายไหน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายตรงกองสลากเก่า สาย47ไม่ยอมจอดรับ บางครั้งก็จอดอีกป้าย ต้องวิ่งตามไปขึ้น เลยไม่รู้ว่าควรรอป้ายไหนดี

เรียนคุณผู้ใช้บริการ จอดทุกป้าย หากเจอเหตุการณ์ดั่งกล่าวกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ