สาย4-18 ไม่มีรถให้บริการฝั่งขาเข้ากทม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
2-3คันที่มาเวลาไล่เลี่ยกันทุกคันติดป้ายว่า“อู่แสมดำ”และระยะเวลาของแต่ละคันที่มาก็ค่อนข้างนานแต่เมื่อมาถึงก็ติดป้ายดังกล่าวไปข้างต้นซึ่งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเวลา12:00-13:30

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)