สาย4 แอร์เสียครั้งที่3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อีกแล้วครับกับสาย4 แอร์เสียรอบที่3(นับเฉพาะที่ผมขึ้น) ไม่คิดจะพัฒนา ขึ้นค่าโดยสาร แต่ปริมาณรถลดลง ไปพร้อมๆกับคุณภาพการบริการต่ำลง แอร์เสียคงไม่ซ่อม

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่อง และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์ก่อนนำออกวิ่งบริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ