สาย38​ มาช้ามากกกก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย38​ รอ​ 2​ ชม.

เรียนท่านผู้ร้อง เรื่องดังกล่าวได้รับแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ