สาย38ไม่ตอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 38 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายbtsทองหล่อ ถ้าไม่จอดก็ไม่ต้องทำหลอกค่ะงานอ่ะ ออกไปขับรถส่วนตัวเถอะค่ะ ช่วง 20.40

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)