สาย36ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันนี้รถเมย์สาย36ก.ขาดระยะมากรอมาตั้งแต่10โมงจนจะ11โมงจะไม่เห็นมีสักคัน ทั้งใน gpsและที่ ป้ายฉันต้องโดยสารรถเมย์สายนี้ไปทำงานทุกวันแต่ก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะไม่ค่อยมีรถส่งผลให้ส่งผลกระทบกับงานที่ทำ อยากให้ปรับปรุงการทำงานของคนที่เกี่ยวข้องกับรถเมย์สายนี้ให้ปล่อยรถตามเวลาและรถควรไม่ขาดระยะนานขนาดนี้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ