สาย34 ไม่เจอป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 34 ทะเบียน 12-9795 / 1-45015 ไม่จอดป้ายแยกเกษตร ตอน 23.40น ทั้งที่มีคนรอหลายคน แล้วรถก็ไม่แน่นด้วย คนขับขับมาเร็วมาก ทำไมไม่เห็นถึงประโยชน์ของการบบริการประชาชน /ตักเตือนคนขับด้วย วันที่ 9มีนาคม 2563 ตอน23.40 น

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ