สาย34 รถแอร์ ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 21 มิย 2563 เวลา 21.58 สาย34รถแอร์ ไม่จอดป้ายปศุสัตว์ ขับออกขวาและขับเร็วมาก หมายเลข 12-5562 1-44168

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ