สาย32

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ใช้บริการรถเมล์สาย 32 หมายเลขข้างรถ 7-50463 (ถ้าจำหมายเลขรถไม่ผิด) เวลาประมาณ 15.00-17.00 น.จากป้ายรถเมล์ท่าพระจันทร์ มาลงที่ป้ายรถเมล์เมเจอร์ปากเกร็ด นั้น จากการที่ได้ใช้บริการรถเมล์คันดังกล่าว และจากการสังเกตนั้น ปรากฏว่าพนักงานขับรถคันดังกล่าวมักจะจอดเลยป้ายรถเมล์ออกไปสักเล็กน้อยในบางป้ายรถเมล์ที่มีผู้โดยสารขึ้นลง ทำให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องวิ่งตามรถเมล์บ้าง ดังนั้นจึงขออนุญาตแจ้งเรื่องดังที่กล่าวมา เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการต่อไป ขอขอบพระคุณ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ