สาย32ขับเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย32 ทะเบียน12-0859 เวลาปะมาณ 14.30 คนขับ นายปฎิวัติ นั่งจากแถวธนาคารแห่งประเทศไทยไปบางลำพูคนขับรถ ขับเร็วมาก และออกตัวกระชาก ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางครับ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 32 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ