สาย29 ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
พขร. ขับรถปาดหน้า เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน ณ บริเวณทางออกตลาดนัดจัตุจักรประตู3 เวลา 07:37น. วันที่ 29 พ.ย. 2562

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก.ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว ด้วยรถโดยสารสาย 29 นั้น มีให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก รบกวนขอรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น วันที่/ เวลา/ สถานที่เกิดเหตุ/ เบอร์ข้างรถ /หมายเลขทะเบียนรถ /หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การได้อย่างถูกต้อง (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.