สาย29เก็บค่าบริการเกินที่เคยไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
จากปตท.หอวังไปสน.ทุ่งสองห้องปกติ14 แต่เก็บ16บาท แล้วยืนขว้างผู้โดยสารไม่ให้นั่งยืนขว้างเก็บตังจะเดินไปนั่งก็ไม่หลบ ทะเบียน15-8597