สาย25ไม่จอดรับหน้าหอในจุฬา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วิ่งตามก็ไ่จอดจนล้มหน้าคะมำเป็นแผลไปหมดก็ยังไม่รับ ยืนรอโบกตั้งนานก็ไม่รับ วิ่งผ่านไปเฉยๆเลยค่ะ เหตุเกิดวันที่ 11เดือน4 2562 เวลาประมาณ21.00น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ