สาย23 ครีมแดง ไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย23 ครีมแดง เลขทะเบียนหน้ารถ 11-8283 ขับรถปาดซ้ายปาดขวา จะชนคนจะชนรถคันอื่นหลายคันตรงบีทีเอสอุดมสุขถึงแยกบางนา และก็ไม่ยอมจอดตรงป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนนานาชาติที่เลยแยกบางนามา กดกริ่งแล้วแต่ไม่ยอมจอด แทนที่จะจอดป้ายถัดไป แต่คนขับไม่พูดอะไร แล้วก็วิ่งเลนขวาสุดแล้วก็ไม่ยอมจอดเลยสักป้ายจนมาจอดป้ายเซนทรัลบางนา ฝากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพด้วยนะคับ รถเมล์ควรจอดป้ายรถเมล์ทุกป้ายนะคับ ขึ้นจากป้ายรถเมล์ตรงบีทีเอสอุดมสุขจะลงป้ายรถเมล์โรงเรียนนานาชาติแต่กลับได้ลงป้ายเซนทรัลบางนา วันที่ 26/10/2562 เวลาประมาณเกือบบ่ายสองโมง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ