สาย205 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
205 เลขด้านข้างรถ 4-80290 ไม่จอดป้ายรร.มณเฑียร ช่วงเวลาประมาณ 8:30 น. พฤติกรรมเห็นผู้โดยสารแล้วแต่มีรถข้างหน้าจอดหลายคันเบี่ยงออกขวาทั้งๆที่เลยไปก็จอดได้ โบกมือให้ขึ้นคันหลัง แต่รู้ไหมว่าผู้โดยสารก็รอนาน พนักงานมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่จอดป้ายได้ด้วยหรอ? ช่วงเช้าก็รู้ว่ารถติดรถจะขาดช่วง มาเจอพฤติกรรมเลวๆแบบนี้อีก ขสม.คงขาดทุนอีกเยอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ