สาย204ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพิบูลย์ ปอ.204 ไม่จอดป้าย มีผู้โดยสารรออยู่4คน เวลา14.45 มีสาย73 จอดส่งผู้โดยสารอยู่ ปอ.204 ขับมาพอดีเห็น73 จอดอยู่เลยขับออกเลนส์ขวา ไม่ยอมจอดป้าย ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้ขึ้นรถ ทำให้เสียเวลาเพราะรอนานมาก กว่าจะผ่านมาสักคัน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกพนักงานโดยรวมเรื่องจิตสำนึกการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายหยุดรับส่งอย่างเคร่งรัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งหมายเลขข้างรถ ทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโษาตามระเบียบองค์การต่อไป