สาย203 ช่วงดึกไม่เข้าสนามหลวง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงค่ำๆทำไมสาย203ของ ขสมกถึงไม่ชอบวิ่งเข้ามารับผู้โดยสารป้ายสนามหลวงตรงข้ามศาสฎีกาครับ? อ้างว่าถนนปิด แต่ถ้าปิดทำไม203รถร่วมถึงเลี้ยวเข้ามาได้? ยิ่งช่วงหลังสี่ทุ่มต้องลำบากผู้โดยสารต้องเดินไปขึ้นที่ป้ายตรงข้ามกองสลากแทน รบกวนช่วยชี้แจงด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ