สาย203ครีมแดง รอบบ่าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย203ครีมแดงรอบบ่ายรอเป็นชั่วโมงไม่มาสักคัน ปล่อยรถร่วมมาแล้วก็ปล่อยให้ลงปากทางอุโมงค์ทั้งไปทั้งกกลับ รถครีมแดงรอนานมมากไม่มาสักคัน แต่ช่วงเช้ามาจังเลยคะ ครีมแดง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ