สาย195รอรถนานเพราะอะไรค่ะ จะเป็นเฉพาะช่วงเย็น6โมง จนผู้โดยสารทะเลาะกันเพราะรอรถนานค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยเพิ่มรถในช่วงเย็นให้ออกรถเร็วกว่าเดิมได้ไหมค่ะ หรือเป็นเพราะรถน้อยตามที่กระเป๋าบอกค่ะสายพระประแดงมีสายนี้สายเดียวที่วิ่งตรงมาเลยไม่ต้องผ่านวัดสน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 195 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ