สาย185 ไม่เข้าป้าย ละเลยผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 15.15 น ป้ายโชคชัยสเต็กเฮาส์ รถเมล์สาย 185 ป้ายทะเบียน 11-8644 ละเลยผู้โดยสาร ไม่ขับรถเข้าป้าย ผู้โดยสารกวักมือ ประมาณ 5-6 คน คนขับรถกลับเมินเฉย ขับรถออกเลนขวา จึงเรียนมา เพื่อให้ ขสมก ปรับปรุงและตักเตือน คนขับรถคันดังกล่าว อย่าเมินหน้าหนีใส่ผู้โดยสารนะค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริงหากพนักงานมีความผิดจริง จะลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอแจ้งผลดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถสาย 185 ทะเบียน 11-8644 ละเลยผู้โดยสาร ไม่ขับรถเข้าป้าย ผู้โดยสารกวักมือ ประมาณ 5-6 คน คนขับรถกลับเมินเฉย ขับรถออกเลนขวา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 15.15 น. ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 185 ได้เรียกนายเศรษฐพงษ์ พงแพทย์ พนักงานขับรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งนายเศรษฐพงษ์ฯให้การยอมรับผิด องค์การจึงได้ว่ากล่าาวตักเตือน พร้อมทั้งอบรมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขอบคุณที่ใช้บริการ